Hân hoan !

MỘT CHÚT TÂM TÌNH
“ Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ,
Vì những ơn lành Ngài đã ban cho…” ( Tv 115,12)

Trong niềm hân hoan lãnh nhận hồng ân vĩnh khấn, hòa chung lòng cảm mến tri ân nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành hôn của ba mẹ con, con xin được chia sẻ đôi chút tâm tình của con lúc này.
Trước hết, con xin dâng lời chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã mời gọi con đến làm việc trong vườn nho của Ngài, dù con mọn hèn bất xứng. “Carmel” – nơi  ngôn sứ Elia tìm gặp Thiên Chúa trong thinh lặng và cô tịch để nhận ra thánh ý và thi hành sứ vụ của Ngài. Chính nơi đây, trong thinh lặng – con học lắng nghe Lời Ngài và khám phá một tình yêu lạ lùng: “Ta sẽ lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công bình và chính trực, trong ân tình và xót thương” ( Hs 2,21).
Cảm nghiệm tình yêu quá lớn lao mà Thiên Chúa dành cho phận hèn bé nhỏ của con, con chỉ biết thân thưa cùng Ngài tâm nguyện của con: “Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn Danh Ngài” (Tv 62,5).

Đời con được dệt nên bởi những sợi chỉ ân tình: đó là tình Chúa, tình Hội Thánh, tình Hội Dòng, Tình Mẹ Cha, anh em bạn hữu… Ngày qua ngày, con đón nhận biết bao sự sẻ chia, biết bao lời dạy bảo; được lớn lên trên hành trình thiêng liêng qua sự dẫn dắt và đồng hành đầy khôn ngoan, sáng suốt và tận tâm của quý Soeurs. Con nguyện sẽ mãi khắc ghi trong tim mình tất cả những công ơn lớn lao ấy. Con thật hạnh phúc để mang lấy món nợ ân tình mà suốt đời con trả mãi không vơi.

Hành trình đời thánh hiến của con luôn được ấp ủ trong lời cầu nguyện âm thầm cũng như những hy sinh thầm lặng mà ba mẹ và các anh chị em dành cho con. Tình cha – nghĩa mẹ luôn mãi là nhịp cầu yêu thương, trải dài trên cuộc đời tận hiến của con. Với trọn tâm tình, con nguyện khắc ghi trong sâu thẳm của lòng mình những bảo chứng vô giá của tình huyết tộc rất đỗi cao cả và vô cùng thiêng liêng đó.

Con xin cảm ơn quý ân nhân, thân nhân, bạn hữu; những người đã âm thầm nâng đỡ, hy sinh và cầu nguyện để con có được ngày hôm nay. Xin Thiên Chúa – Đấng giàu lòng quãng đại và nhân ái, chúc lành và ban dư tràn ân sủng trên từng người, để quý vị luôn là chứng tá sống động của Đức Ki tô trong từng hoàn cảnh và môi trường sống.

Ý thức được lời mời gọi con dấn bước theo Đức Kitô để cho Người chiếm đoạt và được bén rễ sâu trong mầu nhiệm thánh thiêng của Người là một ân phúc cao cả, và trong niềm tin tưởng phó thác bằng hành vi đáp trả lời mời gọi một cách trọn vẹn; Lời Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Hội Dòng Carmel Thánh Giuse đã đốt lên trong con ngọn lửa tình mến nồng nàn, đã nung nấu lòng nhiệt thành dấn thân phục vụ và thôi thúc con luôn phải đáp trả cách trọn vẹn Tình Chúa – Tình Người. Nhưng phận người vốn mỏng giòn yếu đuối, nên con xin mọi người tiếp tục yêu thương nâng đỡ con qua lời cầu nguyện và chỉ bảo, để con luôn biết sống trung thành trong sự cô tịch và thinh lặng, để con biết lắng nghe và rao truyền Lời Chúa bằng một tình yêu mãnh liệt. Và nhất là, xin cho con luôn ý thức rằng, từ nay: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Ki tô sống trong tôi” ( Gl 2,20).

Sr. Madeleine Nguyễn Thị Như Khương, Carmel Thánh Giuse

Traduction en Français

    “ Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu’Il m’a fait ?…” ( Ps 115,12)

Quelle joie que ma profession perpétuelle au jour anniversaire des 45 ans de mariage de mes parents,

Je rends grâce au Seigneur qui m’a invitée, avec ma pauvreté à venir travailler dans la vigne du Carmel, le lieu ou le prophète Elie cherche et rencontre Dieu dans le silence et la solitude pour découvrir  sa volonté et exercer la mission qui lui est confiée. C’est ici, dans le silence, que j’apprends à écouter sa Parole et découvrir son amour extraordinaire «  Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse » (Os 2,21).

En sentant l’immense amour du Seigneur réservé pour moi, avec humilité, je ne peux que lui répondre du fond du cœur : “ Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom” (Ps 62,5).

Toute ma vie est habitée par l’amour de reconnaissance et d’attachement: l’amour de Dieu, l’amour de l’Eglise, l’amour de la Congrégation, celui de mes parents, frères sœurs et de mes amis… De jour en jour, j’accueille les partages, les conseils pour grandir sur mon chemin spirituel à travers l’accompagnement et la sagesse de mes sœurs. Au fond de mon cœur se gravent à jamais les faveurs et les bienfaits du Seigneur. Je suis vraiment heureuse de porter cette dette d’amour qui donne sens à ma vie.

Mon choix de vie consacrée s’est dessiné dans la prière, portée par l’amour de mes parents et leur témoignage de foi. J’aimerais les remercier ainsi que tous mes amis qui m’ont aidée et soutenue pour être celle que je suis aujourd’hui. Que Dieu les bénisse  et les comble de grâce afin qu’ils demeurent des témoins vivants du Christ dans leurs propres situations et leurs milieux.

Dans mon engagement radical à la suite du Christ, j’ai conscience qu’il s’agit de me laisser posséder par lui et de m’enraciner toujours plus dans son Evangile pour le service des frères. J’ai désiré répondre au don immense de son amour dans la confiance et l’abandon.  Lors de ma profession perpétuelle son amour a brulé en moi comme un feu dévorant, une chaleur accablante dans la ferveur de l’engagement et du service. Ainsi j’ai répondu et me suis engagée avec joie et passion.

Cependant, je sais que l’homme est fragile, aussi je vous demande de continuer à me soutenir par votre prière et vos conseils. Que je vive fidèlement dans la solitude et la fraternité pour écouter et transmettre la Parole par un amour ardent ; que je puisse dire avec St Paul : « Si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » ( Gal 2,20)

Madeleine Nguyễn Thị Như Khương CSJ

Ce même jour : 5 soeurs faisaient première profession

CSJ
CSJ

De gauche à droite, elles entourent sr Khương  :
Marie Thu Hiền NGUYỄN THỊ
Marie Quỳ DƯƠNG THỊ
Madeleine Như Khương NGUYỄN THỊ (profession perpétuelle)
Marie Thanh Nhi NGUYỄN THỊ
Thérèse Thao NGUYỄN THỊ
Thérèse Tứ TRẦN THỊ

Carmel Thánh Giu